RODINNÝ DOM

Rodinný dom z 50-tich rokov bol v pôvodnom stave, niekoľko rokov neobývaný. Interiér preto vyžadoval radikálne úpravy tak, aby spĺňal požiadavky dnešného bývania a potreby investora. Úpravou prešli prakticky všetky priestory pôvodného objektu, pričom boli zachované len nosné steny domu. Zmeny sa prejavili aj v exteriéri domu presunom hlavného vstupu do domu zo záhrady priamo na ulicu. Odstránili sme zbytočné priečky, aby sme získali otvorenejšie priestory a zamenili polohu kuchyne a obývačky, ktorá tým získala priamy vstup na terasu a záhradu. Prestavbou pôvodnej strechy a zvýšením podmúrovky sme získali väčšiu podchodnú výšku a mohli tak vyžiť aj pôvodne nevyužité priestory podkrovia. Vznikli tak 3 samostatné izby a veľká kúpeľňa, ktorú vznikla nadstavbou zádveria.

  • lokalita: Malá Lehôtka
  • investor: Súkromná osoba
  • projekt: 2011