HOTELOVÁ RECEPCIA

V tretej etape rekonštrukcie Hotela pod Zámkom sme navrhli interiér recepcie s lobby a denným barom. Komplikovaná dispozícia s neprehľadnou orientáciou pre hosťa si vyžiadala radikálne riešenie stavebných úprav. Pôvodne otvorený priestor do 2.NP sme uzavreli, odstránili pôvodné zádverie a postavili nové tak aby sme zväčšili priestor okolo novej recepcie. Lobby sme zachovali v pôvodnej polohe, ale navrhli zväčšenie jej plochy o skleník s výhľadom na Bojnický zámok s dominantným dvojstranným krbom. Bar sa tvarovo zhoduje s recepciou a pomocou zabudovaných panelov je možné ho oddeliť od priestoru recepcie.

  • lokalita: Bojnice
  • investor: Hotel pod Zámkom
  • projekt: 2016 – 2017